Pomoc

HomePomoc

Aby wykonać twardy reset (HardReset) należy na klawiaturze urządzenia wprowadzić następujący kod: *2767*3855# UWAGA!!! Twardy reset jest to przywrócenie ustawień fabrycznych, czyli usunięcie wszelkich danych, które zostały zapisane na urządzeniu przez użytkownika. Aby zabezpieczyć ważne dane należy umieścić je na karcie Pamięci lub zgrać na inny nośnik danych.

Aby mieć możliwość wprowadzania znaków diakrytycznych w urządzeniu za pomocą klawiatury zewnętrznej należy:

1) Zainstalować Drivery i uruchomić klawiaturę.

2) Włączamy funkcję bluetooth na urządzeniu

3) Wchodzimy do Menedżera bluetooth

4) Naciskamy Nowy następnie wykonujemy wszystkie kroki w opcji „Połącz z klawiaturą”

5) Po dodaniu klawiatury przytrzymujemy na jego nazwie i klikamy „połącz”.

6) Sprawdzamy czy w programie mWriter w zakładce sprzęt zaznaczona jest opcja obsługi klawiatur sprzętowych oraz czy jest wybrany przycisk inicjujący.

7) Wchodzimy do edytora tekstu i wybieramy klawiaturę PL programisty.

Aby rozwiązać problem należy wejść w opcje tworzonej wiadomości i zmienić język kodowania na Europę środkową (Windows).

Proszę zainstalować program ActiveSync znajdujący się na płycie CD firmy Microsoft lub ze strony producenta www.microsoft.pl > Centrum pobierania > Następnie w polu „Wyszukiwanie:” proszę wpisać ActiveSync. W przypadku zainstalowanego systemu Windows Vista, Windows 7, wymagane jest pobranie aktualizacji aplikacji Centrum obsługi urządzeń mobilnych.

Program Marchevka mWriter 2.5 posiada funkcje automatycznego pobierania aktualizacji, która łączy się z serwerem firmy Media Office w poszukiwaniu aktualizacji dostępnych dla danego urządzenia. W celu wyłączenia tej funkcji należy wyłączyć opcje Pobieraj aktualizacje w zakładce Aktualizacje w programie Marchevka mWriter.

Aby usunąć ten problem należy z poziomu Eksploratora plików usunąć plik znajdujący się w katalogu Windows. Plik ten nazywa się GPSLocator.exe.0415.mui .

Uwaga: Aplikacja będzie w całości nie przetłumaczona.

Proszę wysłać mail na adres pomoc@mediaoffice.pl z dokumentem wydanym przez serwis zaświadczającym o wymianie części. Dodatkowo prosimy o wpisanie następujących informacji:

-imię i nazwisko właściciela

-numer licencji

-numer ID urządzenia

-adres e-mail, na który była dokonana rejestracja

Proszę pamiętać, że odblokowanie licencji i ponowna rejestracja jest tylko możliwa na podstawie dokumentu wystawionego przez autoryzowany serwis urządzeń, w którym wyraźnie stwierdzono, że jest to naprawa/wymiana objęta gwarancją producenta, przy czym incydent ten nie wystąpił po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji licencji/programu mWriter.

Proszę wysłać mail na adres pomoc@mediaoffice.pl z dokumentem wydanym przez serwis zaświadczającym o wymianie urządzenia. Dodatkowo prosimy o wpisanie następujących informacji:

-imię i nazwisko właściciela

-numer licencji

-numer ID urządzenia

-adres e-mail, na który była dokonana rejestracja.

Proszę pamiętać, że odblokowanie licencji i ponowna rejestracja jest tylko możliwa na podstawie dokumentu wystawionego przez autoryzowany serwis urządzeń, w którym wyraźnie stwierdzono, że jest to naprawa/wymiana objęta gwarancją producenta, przy czym incydent ten nie wystąpił po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji licencji/programu mWriter.

W takim przypadku, najlepszym sposobem usunięcia wszystkich składników programu jest dokonanie twardego resetu urządzenia i przywrócenie ustawień fabrycznych.

1)Proszę wybrać w urządzeniu

Menu start > Ustawienia > zakładka System > ikonę mWriter > odznaczyć okienko Lokalizuj System, urządzenie zresetuje się i powróci do wersji angielskiej.

2)Następnie, proszę odinstalować program mWriter wybierając następujące polecenia:

Menu start > Settings > zakładka System > ikona Remove Programs > Zaznaczyć program Marchevka mWriter > Kliknąć przycisk Remove.

Okres wsparcia dla programu mWriter jest ściśle określony i wynosi standardowo 12 miesięcy od daty rejestracji licencji/programu mWriter.

Usługa ta obejmuje pomoc przy instalacji i rejestracji programu oraz powtórnej rejestracji licencji po naprawie urządzenia (na podstawie dokumentu wystawionego przez autoryzowany serwis urządzeń, w którym wyraźnie stwierdzono, że jest to naprawa/wymiana objęta gwarancją producenta, przy czym incydent ten nie wystąpił po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji licencji/programu mWriter) – incydenty zgłaszane drogą mailową lub za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie.

Należy dokonać „miękkiego” resetu.

Program mWriter umożliwia użytkownikom prosty sposób odręcznego pisania polskich znaków. Do tego celu stworzony został odrębny moduł PL Rozpoznawanie pisma. W polu wpisujesz litery, a gdy chcesz uzyskać znak akcentowany, poprzedzasz go ukośnikiem. I tak aby wpisać „ą” piszesz \a, jedynym wyjątkiem jest litera „ź”, gdzie zamiast „z” używasz „v”.

Jeżeli nie znajdziesz pomocnej informacji w niniejszym FAQ, napisz na adres pomoc@mediaoffice.pl . Odpowiedzi udzielane są na bieżąco.

Nr ID widoczny jest po zainstalowaniu programu Marchevka mWriter na urządzeniu. Aby go odczytać należy kliknąć: Menu start > Ustawienia > zakładka System > ikona mWriter > zakładka Licencja.

Rejestracje można również przeprowadzić automatycznie podczas instalacji programu. Moduł rejestracyjny sam pobierze nr ID, a po wygenerowaniu klucza sam go umieści w odpowiednim polu.

Program mWriter jest polską lokalizacją angielskiego systemu operacyjnego Pocket PC, Windows Mobile, znajdującego się w Palmtopach. Instalując mWriter oprócz pełnego spolszczenia uzyskujesz również możliwość wpisywania polskich znaków diakrytycznych, wymiany dokumentów pomiędzy Palmtopem a komputerem PC z zachowaniem polskiej pisowni i poprawnego wyświetlania stron internetowych.

Komunikat o zakończeniu ewaluacji wersji demo pojawia się w momencie, gdy nie wpiszesz lub błędnie wprowadzisz klucz aktywacyjny. Klucz aktywacyjny otrzymasz po zarejestrowaniu na stronie www.marchevka.pl/rejestracja posiadanej licencji programu.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.

Zadaj pytanie