Zastrzeżenia prawne

HomeZastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Firma Media Office sp. z o.o., zwana dalej Media Office informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Media Office nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów lub informacji, publikowanych w tym miejscu sieciowym oraz stronach z nim zlinkowanych, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Media Office nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Prawa autorskie

Należy przyjąć, że o ile nie ustalono inaczej, wszystko, co można zobaczyć lub przeczytać na tej stronie internetowej jest objęte prawami autorskimi i może być wykorzystywane jedynie zgodnie z warunkami przedstawionymi w Zastrzeżeniach prawnych. Media Office nie gwarantuje, że sposób wykorzystania przez użytkownika materiałów zamieszczonych na stronie nie jest naruszeniem praw osób lub instytucji trzecich. Wykorzystywanie tych materiałów przez użytkownika strony, lub osoby przez niego upoważnione jest zakazane, chyba, że jest zgodne z warunkami przedstawionymi w Zastrzeżeniach prawnych. Każde nieupoważnione wykorzystanie materiałów może być pogwałceniem praw autorskich, praw handlowych, prawa prywatności i jawności oraz regulacji prawnych dotyczących przesyłania danych.

Kopiowanie, reprodukcja, publikowanie, modyfikowanie, podawanie do ogólnej wiadomości, przesyłanie lub dystrybucja zawartości strony, w tym logo, tekstów, zdjęć i rysunków oraz materiałów audio i video, do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Media Office jest zakazane.

Loga i zdjęcia

Loga zamieszczone na stronie internetowej służą ułatwieniu identyfikacji oraz kontaktów handlowych z klientami i dostawcami. Używanie logo do innych celów wymaga zgody właściciela. Wykorzystane na stronie zdjęcia, grafik i obrazy są własnością firmy Media Office sp. z o.o., lub pochodzą od naszych kontrahentów, lub funkcjonują na licencji Creative Commons.